Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26/05/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Ban hành ngày:26/05/2014
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Văn bản đính kèm: