Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 19/06/2017

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:07/2017/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:19/06/2017
Lĩnh vực:Khoa học - Công nghệ
Trích yếu:Luật Chuyển giao công nghệ
Văn bản đính kèm: