Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 30/01/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:06/2018/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:30/01/2018
Lĩnh vực:Thể thao
Trích yếu:quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay
Văn bản đính kèm: