Nghị định số 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/12/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:144/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/12/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Văn bản đính kèm: