Luật số 11/2017/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20/06/2017

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:11/2017/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:20/06/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Văn bản đính kèm: