Thông tư liên tịch số 45/2014 /TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/11/2014

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:45/2014 /TTLT-BYT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:25/11/2014
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh của Liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản đính kèm: