Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/12/2012

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:28/12/2012
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:quy định chi tiết về việc Xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện.
Văn bản đính kèm: