Nghị định số 186/2007/NĐ-CP của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/12/2007

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:186/2007/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:25/12/2007
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản đính kèm: