Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Bộ Y tế ban hành ngày 31/08/2012

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:63/2012/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:31/08/2012
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế
Văn bản đính kèm: