Thông tư số 243/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:243/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:11/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
Văn bản đính kèm: