Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 29/12/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:56/2017/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:29/12/2017
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
Văn bản đính kèm: