Thông tư số 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12/04/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2018/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:12/04/2018
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
Văn bản đính kèm: