Thông tư số 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/10/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:114/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:24/10/2017
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo thông tư số 277/2016/tt-btc ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
Văn bản đính kèm: