Nghị định số 91/2016/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:91/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Văn bản đính kèm: