Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:116/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:18/07/2016
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Văn bản đính kèm: