Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:168/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:31/12/2017
Lĩnh vực:Du lịch
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Văn bản đính kèm: