Thông tư liên tịch số số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/06/2016

Loại văn bản:Thông tư liên tịch
Số văn bản:số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:22/06/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chínhvề đất đai của người sử dụng đất
Văn bản đính kèm: