Quyết định số số 41/2017/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/05/2017

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:số 41/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:25/05/2017
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Văn bản đính kèm: