Nghị định số số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/01/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:số 01/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:06/01/2017
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Văn bản đính kèm: