Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/12/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:162/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:30/12/2017
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Văn bản đính kèm: