Luật số 02/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 18/11/2016

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:02/2016/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/11/2016
Lĩnh vực:Nội chính
Trích yếu:Luật tín ngưỡng tôn giáo
Văn bản đính kèm: