Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/01/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:08/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/01/2018
Lĩnh vực:Công nghiệp
Trích yếu:về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Văn bản đính kèm: