Thông tư số 197/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:197/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:08/11/2017
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dung phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
Văn bản đính kèm: