Thông tư số 187/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:187/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:08/11/2016
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác dữ liệu viễn thám quốc gia
Văn bản đính kèm: