Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/06/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:73/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/06/2017
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Văn bản đính kèm: