Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/07/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:10/2016/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:22/07/2016
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Văn bản đính kèm: