Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 20/06/2012

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:14/2012/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:20/06/2012
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Văn bản đính kèm: