Thông tư số 29/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12/10/2015

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:29/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:12/10/2015
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y.
Văn bản đính kèm: