Thông tư số 30/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/08/2014

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:30/2014/TT-BYT
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:28/08/2014
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.
Văn bản đính kèm: