Thông tư số 278/2016/TT-BTC của Bộ Y tế ban hành ngày 04/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:278/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Ban hành ngày:04/11/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
Văn bản đính kèm: