Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:109/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Văn bản đính kèm: