Nghị định số 90/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:90/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
Văn bản đính kèm: