Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/08/2008

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:120/2008/QĐ - TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:29/08/2008
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Văn bản đính kèm: