Luật số 64/2006/QH11 của Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:64/2006/QH11
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:29/06/2006
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
Văn bản đính kèm: