Thông tư số 277/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:277/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:14/11/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM
Văn bản đính kèm: