Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:54/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:08/05/2017
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT DƯỢC
Văn bản đính kèm: