Thông tư số 06/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 16/05/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:06/2017/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:16/05/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Văn bản đính kèm: