Thông tư số 288/2016/TT-BTC của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:288/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ban hành ngày:15/11/2016
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
Văn bản đính kèm: