Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/09/2017

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:106/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:14/09/2017
Lĩnh vực:Công nghiệp
Trích yếu:về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
Văn bản đính kèm: