Thông tư số 294/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:294/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:15/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Văn bản đính kèm: