Nghị định số 61/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:61/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
Văn bản đính kèm: