Quyết định số 2235/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 24/09/2016

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:2235/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh
Ban hành ngày:24/09/2016
Lĩnh vực:Thể thao
Trích yếu:ủy quyền tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa và thể thao
Văn bản đính kèm: