Nghị định số 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:65/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Văn bản đính kèm: