Thông tư số số 218/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:số 218/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:10/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Văn bản đính kèm: