Thông tư số số 43/2017/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 20/10/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:số 43/2017/TT-BCA
Cơ quan ban hành:Bộ Công an
Ban hành ngày:20/10/2017
Lĩnh vực:Công an
Trích yếu:Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ
Văn bản đính kèm: