Nghị định số số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/07/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:số 96/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:01/07/2016
Lĩnh vực:Công an
Trích yếu:Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
Văn bản đính kèm: