Thông tư số 188/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 08/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:188/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:08/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.
Văn bản đính kèm: