Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/04/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:12/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:15/04/2017
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Văn bản đính kèm: