Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 28/06/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:17/2016/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:28/06/2016
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB và XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Văn bản đính kèm: