Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015

Loại văn bản:Quyết định
Số văn bản:53/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Ban hành ngày:20/10/2015
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
Văn bản đính kèm: